Cenník

Komplexné stomatologické vyšetrenie 39 €
– v rámci komplexného stomatolog.ošetrenia bezplatne
RVG intraorálna snímka 15 €
– v rámci komplexného stomatolog.ošetrenia bezplatne
Ústna hygiena 40 €
Fotokompozitná výplň v závislosti od veľkosti 40/60/80 €
Amalgámová výplň vyššieho radu cca. 20/30/40 €
Endodontické ošetrenie 1-kanálikového zuba cca. 50 €
Endodontické ošetrenie viackanálikového zuba cca. 80/100 €
Extrakcia zuba 18/25 €
Chirurgická extrakcia 65 €
Kovokeramická korunka, štandard príp.bez Ni 150/200 €
Kovokeramická korunka zlatá 250 €
Zirkónkeramická korunka 220 €
Snímatelná protéza s kovovou bázou 400-500 €
Totálna protéza (v závislosti od použitých zubov) 240-400 €
Implantát so zavedením (v závislosti od typu) 350/400/650 €
Supraštruktura / abutment (v závislosti od materiálu) 250-500 €
Dočasná okamžitá protéza 250-350 €

U pacientov majúcich zdravotné poistenie v SR sa od uvedenej ceny odčíta zákonný príspevok poisťovne k dannému výkonu.