ZÁKROKY DENTOALVEOLÁRNEJ CHIRURGIE

Mukogingiválne operácie

Resekcie hrotov koreňov,chirurgické extrakcie zubov, zubov múdrosti, koreňov a cýst, egalizácie a kostné rekonštrukcie

Chirurgické výkony na tvrdých tkanivách
alveoloplastika, intraseptálna alveoloplastika, redukcia kostného podkladu, exostóz
a nerovností alveolárneho výbežku

Chirurgické výkony na mäkkých tkanivách
redukcie hypermobilných tkanív, hyperplázií, frenulektómie, odstránenie gingiválnej
hyperplázie, vestibuloplastika,

Augmentácie poresekčné, alveolárnych výbežkov autológnymi štepmi, xenogennými materiálmi

PIEZOCHIRURGIA

Pri štandardných chirurgických metódach (vrtačky, ručné pácidlo) dochádza pri 20% až 30% chirurgických zákrokov k perforácii slizničnej výstelky čeľistnej dutiny. Pri piezoelektrickej chirurgii je úspešnost až 95%. Mikroskopické vibrácie umožnujú ovládanie nástroja. Piezoelektrická technika poskytuje najvyšší stupen precíznosti a bezpecnosti v kostnej chirurgii.

 

VÝHODY VYUŽITIA PIEZOCHIRURGIE:

osteotómia a minimálne traumatický odber tkaniva,
šetrná separácia a extrakcia zubov, alveolotómia,
retrográdne plnenia koreňových kanálikov.
Nervy, cievy a mäkké tkanivá sa mikrovibráciami nepoškodzujú (60-200 μm)
– Prináša lepšiu vizualizáciu operovanej oblasti a menšiu krvácavosť operačného poľa.

VYUŽITIE AUTOLÓGNEHO DENTÍNU PRI AUGMENTÁCII

Metóda spracovania a použitia autológneho dentínu (upravených a spracovaných vlastných
zubov pacienta) umožňuje urýchlenie hojacich procesov pri augmentácii, tvorbu kvalitnejšej
novovytvorenej kosti zvlášť pri implantáciách .

Využitie autológneho dentínu pri augmentácii - Stonek Kosice zubar

VYUŽITIE OBOHATENEJ PLAZMY PRP

PRP= Plazma bohatá na trombocyty
Využitie rastových faktorov v rekonštrukčných a regeneračných procesoch a ich využitie v zubnom lekárstve

Najvýznamnejšia výhoda GF v procese hojenia:
– pozitívny vplyv na fibrogenézu a osteogenézu
– protizápalový účinok
– znižuje bolesť – podporuje epitelizáciu
– autológna fibrínová membrána dobre priľne k povrchu
– fibrínová membrána je vhodná na prekrytie po extrakciách, resekciách, implantáciách a pri liečbe parodontitídy
– výhodné pri liečbe osteoradionekróz a bisfosfonátovej osteonekrózy

Príprava venóznej krvi na PRGF

Využitie obohatenej plazmy

OŠETRENIE LASEROM

Laser má v dnešnej dobe množstvo indikácií už aj v zubných ambulanciách. Hlavnými výhodami ošetrenia laserom je kratšie ošetrenie, znížené krvácanie pri zákroku, minimálny opuch, slabšia pooperačná bolestivosť a minimalizácia jaziev. Využivame ho najmä na zákroky v oblasti mäkkých zubných tkanív.

NAJČASTEJŠIE OŠETRENIA S LASEROM
– úprava gingívy, gingivektómia (úprava ďasien)
– dekapsulácia zubov múdrosti
– predĺženie koruniek v prípade „Gummy Smile“
– koagulácia a hemostáza (zastavenie krvácania)
– incízie
– kyretáž parodonálnych váčkov
– retrakcia gingívy pred zhotovením odtlačku
– ošetrenie citlivých zubných kŕčkov
– dezinfekcia koreňových kanálikov
– liečba aft a herpesov
– odkrytie implantátu a iné.

OZÓNOVÁ TERAPIA

Aplikácia liečivých účinkov atomárneho kyslíka na ľudské tkanivá prístrojom OzonyTronX

NAJČASTEJŠIE VYUŽITIE OZÓNU
– dezinfekcia koreňových kanálikov
– liečba slizničných defektov (afty, herpes…) stomatitíd
– liečba gingivitídy a parodontitídy
– dezinfekcia pri implantológii a periimplantitíd
– dezinfekcia operačného poľa,ošetrenie po extrakciách, resekciách a iných stomatochirurgických zákrokoch

Telefón

+421 55 680 63 17

E-mail

kontakt@stonek.sk

Adresa

Krivá 23, 1. poschodie, Košice

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok:
8.00 – 13.00
14.00 – 18.00

Utorok – Piatok:
8.00 – 16.00

Copyright © 2024 STONEK s.r.o

has been added to the cart. View Cart