Skúsenosti od roku 1993

PARODONTOLÓGIA

  
Stonek - parodontologia Kosice na Krivej 23
  • Včasná, cielená diagnostika pomocou laboratórnych mikrobiologických a genetických testov, zisťovanie genetického rizika pacienta.
  • Liečba parodontitídy na základe najnovších poznatkov.
  • Chirurgická, implantologická a protetická liečba pacientov s parodontálnymi ochoreniami.
  • Riadená kostná regenerácia parodontálnych defektov, aplikácia štepov.
  • Korekcie recesov, väzivových úponov, hyperplázií a podobne.

DNA analýza paro-patogénnych baktérií (Dental BAC)

Jedným zo zásadných rizikových faktorov vzniku a zotrvávania procesu parodontitídy je prítomnosť agresívnych tzv. paropatogénnych baktérií.

Rôzne skupiny paropatogénnych baktérií sú na základe spoločných vlastností zaradené do podskupín, resp. komplexov. Diagnostiku jednotlivých patogénnych baktérií umožňujú genetické testy, ktoré exaktne stanovujú prítomnosť patogénov a zabezpečujú cielenú liečbu parodontitídy, ktorú spôsobujú.

Výber individuálnej terapie pacienta je vždy závislý od klinického stavu a od výsledku detekcie baktérií vysokej patogenity, pričom sa štandardne jedná o kombináciu mechanickej a antibiotickej liečby.

Analýza genetickej predispozície parodontitídy (Dental GEN®)

Imunitnú odpoveď organizmu v rámci napadnutého tkaniva spôsobujú rôzne poruchy funkcií imunitného systému. Stimuláciu imunitnej odpovede zabezpečujú predovšetkým pozápalové faktory vedúce k produkcii špecifických protilátok a biologických mediátorov, ktoré analýza genetickej predispozície je schopná detekovať. Tak napomáha určovať predispozície organizmu v rámci imunitnej odpovede voči patogénnym baktériám a ich toxínom.

Sprievodné obrázky o parodontológii si môžete pozrieť v galérii TU.

Telefón

+421 55 680 63 17

E-mail

kontakt@stonek.sk

Adresa

Krivá 23, 1. poschodie, Košice
ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok:
8.00 – 13.00
14.00 – 18.00

Utorok – Piatok:
8.00 – 16.00

Copyright © 2021 STONEK s.r.o

has been added to the cart. View Cart