DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA - Mukogingiválne operácie - Resekcie hrotov koreňov,chirurgické extrakcie zubov - Chirurgické výkony na mäkkých a tvrdých tkanivách -...